Redna skupščina Golf kluba Velenje

VABILO

Spoštovani člani in članice Golf kluba Velenje, vabimo vas na redno letno skupščino, v ponedeljek, 11. aprila 2022, ob 17. uri, v Vilo Bianca Velenje (sejna soba).

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.
2. Obravnava in sprejem poročila o delu ter finančnega poročila za leto 2021.
3. Poročilo nadzornega odbora.
4. Poročilo častne komisije.
5. Program dela in finančni program za leto 2022.
6. Sprememba Pravil Golf kluba Velenje.
7. Razno.

V sklopu skupščine bomo podali nekaj novosti v golfu, ki prihajajo.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

Predsednik Golf kluba Velenje

Matjaž Meža