Redna skupščina Golf kluba Velenje

Spoštovani člani in članice Golf kluba Velenje, vabimo vas na redno letno skupščino, v ponedeljek, 13. decembra ob 17. uri

v vili Bianca Velenje – sejna soba

Dnevni red skupščine:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.
  2. Obravnava in sprejem poročila o delu ter finančnega poročila za leto 2020
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Poročilo častne komisije
  5. Razrešitev upravnega odbora, nadzornega odbora in častne komisije
  6. Izvolitev novega upravnega odbora, nadzornega odbora in častne komisije
  7. Program dela in finančni program za leto 2021
  8. Razno

V sklopu skupščine bomo podali nekaj novosti v golfu, ki prihajajo.

Predsednik Golf kluba Velenje
Matjaž Meža