Vabilo, letna Skupščina GK Velenje

Spoštovani člani in članice Golf kluba Velenje, vabimo vas na redno letno skupščino, v torek, 4. aprila 2023, ob 17. uri, v Vilo Bianca Velenje (sejna soba).

Dnevni red Skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.
2. Obravnava in sprejem poročila o delu ter finančnega poročila za leto 2022.
3. Poročilo nadzornega odbora.
4. Poročilo častne komisije.
5. Program dela in finančni program za leto 2023.
6. Razno.

V sklopu skupščine bomo podali nekaj informacij/novosti v golfu, ki prihajajo.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

Predsednik Golf kluba Velenje

Matjaž Meža